Bidragsbestämmelser för glasögon och kontaktlinser

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstingsbidrag utgår för att täcka merkostnaden för glasögon och kontaktlinser.

För att få bidrag

  • Skall du vara folkbokförd i länet, eller
  • Kvarskriven enligt 16§ folkbokföringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas i länet.

Vid köp av glasögon/kontaktlinser hos legitimerade optiker i Dalarna kan bidraget erhållas direkt i butik vid utlämnande av glasögon/kontaktlinser.

Vid köp av glasögon/kontaktlinser utanför länet eller genom näthandel, krävs att bidragstagaren ansöker om bidrag och bifogar aktuellt recept eller ordinationsunderlag från en ögonläkare, ortoptist eller optiker. Samt bifogar originalkvitto/fakturaunderlag.

För information om bidragen och bidragsnivå se länk till höger under relaterad information.

Om du har frågor så går det bra att höra av sig via mail till: syncentralen.falun@ltdalarna.se