Syn

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Blindskrift. Foto: Mostphotos

Syncentralen erbjuder tjänster som bidrar till ökad livskvalitet för personer med synnedsättning och deras närstående samt för personer som av medicinska skäl behöver kontaktlinser.

Komma till oss

För att komma till oss krävs remiss från ögonläkare. Remissen ger oss viktig information om din synnedsättning och orsaken till den.

Vi erbjuder

 • Försäljning och uthyrning av hjälpmedel för personer med synnedsättning
 • Habilitering och rehabilitering av personer med synnedsättning
 • Rådgivning, information och utbildning
 • Utprovning och anpassning av hjälpmedel för personer med synnedsättning

Vårt uppdrag

Syncentralen arbetar på uppdrag av personal inom Hälso- och sjukvården. Vår största uppdragsgivare är Landstinget Dalarna.

Teamarbete

På Syncentralen arbetar vi i team där varje yrkesgrupp tillför sin kunskap:

 • Arbetsterapeuten kartlägger intressen och behov, tillrättalägger miljön samt stimulerar till vardagsaktiviteter med och utan hjälpmedel
 • Assistenten och läkarsekreteraren arbetar med tidsbeställningar, remisshantering, journalhantering och kan via telefon hjälpa dig få svar på dina frågor
 • Kuratorn ger stödjande och rådgivande samtal samt förmedlar kontakt med andra myndigheter och aktörer i samhället
 • Optikern provar ut och anpassar optiska hjälpmedel

Ambullerande verksamhet

Några dagar i månaden ambulerar vi även till Avesta, Ludvika, Malung, Mora och Vansbro. 

Gruppverksamhet

Vi erbjuder gruppverksamhet på Syncentralen. Syftet med grupper är att träffa andra med synnedsättning, dela med sig av sina erfarenheter samt få tips och stöd. Vi erbjuder olika typer av grupper såsom:

 • Samtalsgrupp- samtal utifrån olika teman kopplat till synnedsättning.
 • Tips i vardagen- tips och strategier för att underlätta i vardagen.
 • Hantverk- prova på olika tekniker för att underlätta handarbete.
 • Ledsagning- ledsagningsteknik för anhöriga/ledsagare.
 • Anhöriggrupp- träffas och samtala utifrån rollen som anhörig. Tips och stöd.

Antalet deltagare i grupper är ca 5-6 personer, vi träffas vid ca 5 tillfällen, 2 timmar per tillfälle.

Anmäl dig genom att ringa till receptionen eller skicka in anmälan. För anmälan klicka här