Syn

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Blindskrift. Foto: Mostphotos

Syncentralens uppgift är att ge personer med synnedsättning bästa tänkbara förutsättningar att klara sig själv i det dagliga livet- hemma, på fritiden och i förskola/skola.

Vi som arbetar på Syncentralen

Optiker som gör synundersökningar och provar ut glasögon, solglasögon, kontaktlinser samt provar ut förstorande optiska hjälpmedel.

Kurator som erbjuder samtalsstöd och har samtalsgrupper. Kuratorn informerar även om samhällets insatser och erbjuder stöd till anhöriga.

Arbetsterapeut som gör kartläggningar om hur synen påverkar din vardag för att kunna ge tips och råd hur vardagen kan underlättas. Arbetsterapeuten provar även ut olika synhjälpmedel samt har olika typer av gruppverksamhet.

Hur får du kontakt med Syncentralen?

Du behöver en remiss från ögonläkare för att komma till oss. Till kurator behöver du ingen remiss.

Telefon:
010-249 27 32

E-post:
syncentralen@ltdalarna.se

Vårdguidens e-tjänster:
www.1177.se/E-tjanster