Rörelse

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Felanmälan

Borlänge

0243-49 78 70 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Kundservice

Borlänge Texttelefon 0243-49 78 51 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Avdelning Rörelse är en resurs åt kommuner och landsting vid förskrivning av hjälpmedel, vi erbjuder hjälpmedel och tjänster och som bidrar till ökad aktivitet och delaktighet i vardagslivet inom området rörelse, såsom;

 • förflyttning (stå, gå, sitta och ligga)
 • hjälpmedel som förebygger vid trycksår
 • intagande av måltid
 • personlig hygien
 • på- och avklädning
 • toalettbesök
 • träning av nedsatta funktioner samt
 • överflyttning

Vi som arbetar inom Rörelse är hjälpmedelskonsulenter och har en legitimation som arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjukgymnast, vi på verkstaden är hjälpmedelstekniker och -ingenjörer.

Vart vänder jag mig?

För att få ett hjälpmedel förskrivet behöver du träffa en förskrivare, det vill säga någon som bland annat utreder behovet av och skriver ut hjälpmedel, det kan till exempel vara en;

 • arbetsterapeut
 • fysioterapeut eller sjukgymnast
 • sjuksköterska

Om du är i behov av hjälpmedel vänder du dig till din vårdcentral eller den vårdenhet, inom specialiserad vård eller kommun, som du redan har kontakt med. Läs även gärna på 1177.se under rubriken Att få ett hjälpmedel - så går det till