Information till kommun och förskrivare

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Felanmälan

Borlänge

0243-49 78 70 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Kundservice

Borlänge Texttelefon 0243-49 78 51 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

För att underlätta införandet av fjärrtillsyn i Dalarnas kommuner finns på denna sida information och dokument framtagna av representanter från Hjälpmedel Dalarna, Falu kommun, Hedemora kommun och Mora kommun. Sidan kommer att uppdateras kontinuerligt.

Fjärrtillsyn kommer att förskrivas/beslutas som ett personligt hjälpmedel enligt HSL eller som en insats enligt SOL. Den som förskriver/beslutar om fjärrtillsyn betraktas som förskrivare och ska därmed följa förskrivningsprocessen. Den innebär kortfattat att förskrivaren/beslutsfattaren gör en behovsbedömning, provar ut och väljer lämpligt hjälpmedel/insats samt följer upp användandet och funktionen.
För mer information se: http://www.ltdalarna.se/Halso--och-sjukvard/Hitta-ratt-i-varden/Stod-vid-funktionsnedsattning/Hjalpmedel/Hjalpmedelsguiden/Forskrivning/Forskrivningsprocessen/

”Informationsfolder Fjärrtillsyn” för patient/brukare.
Under rubriken ”Stöddokument för kommun” återfinns informationsfolder även som mall.

Kontakta oss gärna för mer information.

Arbetsgång

 • Registrera ny förskrivare/beslutsfattare hos LD Hjälpmedel:
  Fyll i dokument ” Registrering av ny förskrivare” och skicka det med post eller fax till LD Hjälpmedel.
 • Fatta beslut om fjärrtillsyn.
  För att ge stöd till förskrivare/beslutsfattare i processen kommer ”Riktlinje för fjärrtillsyn” publiceras så snart den godkänts av de instanser som handhar riktlinjer.
  Eftersom utrustning som används för fjärrtillsyn inte alltid är medicinteknisk produkt har ”Riskanalys fjärrtillsyn” genomförts av LD Hjälpmedel. Riskanalysen ligger till grund för förskrivarens bedömning och kan behöva kompletteras i det enskilda fallet.
  Innan eller vid installation ska patient/brukare ta del av ”Sammanfattning av riskanalys Fjärrtillsyn”.
 • Beställ fjärrtillsyn:
  Fyll i ”Beställning av hjälpmedel” och skicka det med post eller fax till LD Hjälpmedel.
 • Fyll i ”Samtycke fjärrtillsyn” och ”Genomförandeplan fjärrtillsyn” i 2 exemplar för underskrift av patient/brukare vid installation. Ett till patient/brukare, ett till utförare.

Kontaktuppgifter

LD Hjälpmedel
e-post:  ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Postadress:
Box 948
781 29 Borlänge

Besöksadress:
Skomakargatan 20, Borlänge

Telefon: 0243-49 78 50
Telefax: 0243-49 78 32