Hörapparat

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Allmänt om hörapparat

De flesta personer med hörselnedsättning får hjälp av hörapparat.

Utbudet av hörapparater är stort och varierat. Det är många olika faktorer som avgör vilken hörapparat som passar dig bäst. Det är du tillsammans med din audionom som väljer den hörapparat som är mest lämplig för din hörselnedsättning och dina behov.

En hörapparat förstärker alla ljud, både tal och omgivningsljud. När du börjar använda hörapparat kommer du att höra ljud som du inte har hört på länge.

För att uppnå bästa resultat med din hörapparat är det viktigt att du lär dig använda den på rätt sätt. Det tar tid för hjärnan att vänja sig vid det förstärkta ljudet. För ett bra resultat krävs aktiv träning och tålamod.

I hörapparatguiden finns mer information om hörapparater samt råd om skötsel och rengöring.

Om jag behöver hörapparat

För dig som är vuxen (20 år och äldre) är det enklaste sättet att fylla i egen vårdbegäran och skicka till oss.

Du kan även kontakta din läkare som kan skicka en remiss till oss.

Om din hörselnedsättning kommit plötsligt ska du alltid kontakta vårdcentralen i första hand.

För barn- och ungdom behövs det en remiss till Öron- näs och halskliniken.

Besök på Hörcentralen

När vi mottagit din vårdbegäran kallas du till ett besök på Hörcentralen. Vid besöket gör vi en hörselundersökning och en behovsbedömning.

Utifrån resultatet pratar vi om vilka behov hörselvården kan hjälpa till med och sammanställer dem i en rehabiliteringsplan.

När du provar hörapparat för första gången får du räkna med att det totalt behövs 3-4 besök på Hörcentralen.

Avgifter

Förutom besöksavgift får du betala en hjälpmedelsavgift på 500 kr/hörapparat.

Barn och ungdom ej fyllda 20 år har avgiftsfri sjukvård.