Hörselvård

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Öra med hörapparat. Foto: Cecilia Anderssén

Vi finns till för dig som har hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet, tinnitus och/eller ljudkänslighet.

Till hörselvården kan du vända dig för att få hörhjälpmedel, service och andra tjänster inom rehabilitering / habilitering som bidrar till att öka din tillgänglighet och delaktighet.

Kvalitetssäkring
Kvalitet är viktigt för oss på Hörcentralen och vi deltar därför i Hörselbrons kvalitetsregister för hörselrehabilitering som är ett rikstäckande kvalitetsregister. Det innebär att du inom några månader kommer att få en enkät via posten som vi uppmanar dig att besvara.

Vi vill gärna få återkoppling på hur du som patient upplevt kontakten och bemötandet hos oss på hörcentralen. Vi vill också veta vilken nytta du har av din/a hörapparat/er. Det hjälper oss att fortsätta utveckla vår verksamhet.