Underhåll och besiktning

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Förebyggande och avhjälpande underhåll

För att tillverkarens produktansvar och garanti skall gälla måste produkten underhållas enligt tillverkarens anvisningar. Vid reparationer och andra tekniska åtgärder skall arbetet utföras enligt tillverkarens instruktioner och delar/material användas som uppfyller tillverkarens krav.

På så kallade hyreshjälpmedel, som levererats av LD Hjälpmedel, ansvarar LD Hjälpmedel för förebyggande och avhjälpande underhåll samt besiktning enligt tillverkarens instruktion eller enligt särskild bedömning av LD Hjälpmedel. Varje hyreshjälpmedel har en servicegrad som anger vad som ingår.

 

Besiktning

Landstinget ansvarar för installation och besiktning av förskrivna hjälpmedel eller annan betalningsmottagare enligt serviceavtal.

LD Hjälpmedel utför besiktning av monterade taklyftar innan de tas i bruk och på övriga personlyftar som förskrivits av personal inom landstinget och som levereras av LD Hjälpmedel.

Besiktning kan även utföras på uppdrag av andra kunder enligt särskild överenskommelse.