Transporter

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Utleverans

Vanligen lämnas förskrivet hjälpmedel till patienten/brukaren i samband med besök hos förskrivaren eller när förskrivaren gör hembesök. Förskrivaren beställer transport av skrymmande hjälpmedel att levereras till patienten/ brukaren. Landstinget ansvarar för transporten.

 

Återlämning

Vid återlämning är grundprincipen att patienten/ brukaren själv ombesörjer att hjälpmedlet återlämnas till förskrivande enhet eller annat anvisat mottagningsställe. Transporten betalas av patienten/brukaren.

Om det gäller återlämning av ett skrymmande hjälpmedel, exempelvis eldriven rullstol och säng, svarar landstinget för transport. 

Hantering av smittat gods

 

Övriga transporter

Alla övriga transporter under lånetiden/ förskrivningstiden är patientens/brukarens ansvar.