Rekonditionering och skrotning

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

LD Hjälpmedel bedömer om återlämnade hjälpmedel ska återanvändas eller skrotas.

Rekonditionering

Innan ett tidigare använt hjälpmedel lämnas ut till en ny patient/brukare skall det rekonditioneras och förses med tillverkarens bruksanvisning. Med rekonditionering menas att hjälpmedlet återställs till fullgott skick, inom ramen för det av tillverkaren avsedda ändamålet. Rekonditionering skall utföras enligt tillverkarens instruktioner och med delar/material som uppfyller tillverkarens krav.

En rekonditionering påverkar inte den av tillverkaren angivna livslängden. Hjälpmedel skall skrotas när det inte längre får användas!

 

Källsortering

Källsortering av skrotade hjälpmedel sker enligt kommunens anvisningar.