Installation, nedmontering och återställning

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Installation

Installation sker på förskrivarens uppdrag och skall göras på ett säkert sätt och efter tillverkarens anvisning.

Om det gäller installation av fast monterade hjälpmedel kontaktar patienten/ brukaren fastighetsägaren eller hyresvärden för godkännande innan installation. Tänk på att fastighetsägaren kan komma att ställa krav på återställning av bostaden efter att hjälpmedlet har demonterats, se nedan.

 

Nedmontering i samband med renovering av bostad

Om installerade hjälpmedel måste flyttas i samband med renovering av bostaden bekostar patienten/ brukaren eller fastighetsägaren nedmontering och installation.

 

Nedmontering i samband med återlämning

Landstinget ansvarar för nedmontering som sker på förskrivarens uppdrag, i de fall där det behövs särskild teknisk kompetens för detta. Nedmontering skall göras på ett säkert sätt och efter tillverkarens anvisning.

 

Återställning av bostad

Patienten/ brukaren bekostar återställning efter att hjälpmedel demonterats, exempelvis ommålning, tapetsering och eventuella tätskikt i våtrum.

Om användning av hjälpmedel orsakat slitage på exempelvis golv och dörrkarmar, bekostas denna renovering av patienten/ brukaren.