Hantering av hjälpmedel vid risk för smittspridning

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Hjälpmedel som används i hemmet liksom hjälpmedel som används på sjukhus, i särskilt boende och på andra institutioner skall vara rengjorda och i förkommande fall vara desinfekterade före återlämnandet.

I de fallen inte patient eller anhörig kan utföra rengöring/desinfektering av hjälpmedel som använts i ordinärt boende ska detta göras av vårdgivaren. I hemmet kan det bli fråga om hemsjukvårdens-/hemtjänstens personal.

Dokument

Rutin Hantering av hjälpmedel vid återlämning till Hjälpmedelscentral

Godsmärkning av Orent Gods (för utskrift på gult papper) 

Godsmärkning av Orent Gods (för utskrift på vitt papper)