Hjälpmedel på sjukhus

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Varje vårdavdelning skall vara grundutrustad enligt verksamhetens syfte.

Utrustningen ingår i inventarierna på en vård- eller behandlingsavdelning och är sjukhusets ansvar. Görs bedömningen att patienten/brukaren har behov av ett individuellt utprovat och anpassat hjälpmedel i samband med vård och behandling, förskrivs det som personligt hjälpmedel.

I samband med utskrivning svarar respektive klinik för att patienten/brukaren får nödvändiga hjälpmedel för att klara första veckan i bostaden.