Hjälpmedel i särskild boendeform och dagverksamhet

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kommunen är enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 18 §) skyldig att erbjuda hälso- och sjukvård åt den som bor i särskild boendeform eller vistas i kommunens dagverksamhet.

Kommunen skall i samband med sådan hälso- och sjukvård även erbjuda habilitering, rehabilitering, hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar och förbrukningsartiklar som behövs för inkontinens. Ansvaret omfattar insatser t.o.m. sjuksköterskenivå, d.v.s. läkarinsatser är ett ansvar för landstingen (18 § 4 st HSL).

MAS:ens ansvar

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) är den person som har ansvar för kvalitet och säkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården, vilken omfattar habilitering, rehabilitering och hjälpmedel. I vissa kommuner finns även medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR.

Ansvarsfördelning mellan kommuner och landsting

För att klargöra fördelningen av ansvaret för hälso- och sjukvården mellan kommuner och landsting, se Cirkulär 2003:82 "Hälso- och sjukvårdsansvaret i boendeform eller bostad enligt Sol, LSS m.m" utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Ansvarsfördelningen mellan kommunerna i Dalarna och Landstinget Dalarna regleras i "Rehabilitering, Habilitering och Hjälpmedel". Ansvarsfördelningen innebär i korthet att kommunen ansvarar för tjänster och hjälpmedel i de boendeformer/ verksamheter som omfattas av kommunens hälso- och sjukvårdsansvar upp till och med sjuksköterskenivå. Ansvaret omfattar ej personliga hjälpmedel som kräver läkarkompetens för förskrivning.