Hjälpmedel vid resa

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Hjälpmedel för semesterresa och tillfällig vistelse på annat ställe än där personen är bosatt, betalas av den enskilde.

Landstinget har ingen skyldighet att erbjuda hjälpmedel i dessa situationer, men det är landstingets ambition att underlätta för patienter/brukare att leva ett normalt liv, även vid besök i annat landsting/kommun eller utanför Sveriges gränser.

Landstinget erbjuder patient/brukare hyra av hjälpmedel eller köp av hjälpmedel.