Hjälpmedel för fritidsaktiviteter

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Specifika hjälpmedel för sport, hobby, motion och hjälpmedel för användning i fritidshus betalas av den enskilde.

Personal inom hälso- och sjukvården bör kunna ge råd om var patienten/brukaren kan köpa eller hyra sådana. Individuell anpassning/specialanpassning av fritidshjälpmedel, exempelvis anpassning av pulka för barn, kan förskrivas inom de ramar som gäller för detta regelverk.