Bostadsanpassning

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Bostadsanpassningsbidrag kan ges till person med funktionsnedsättning som bor permanent i sin bostad och det är avsett att anpassa bostadens fasta funktioner, exempelvis hygienutrymme.

Flera villkor skall vara uppfyllda för att bostadsanpassningsbidrag skall beviljas. I Boverkets handbok för bostadsanpassningsbidrag kan du läsa mer om dessa.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag görs hos kommunen.