Hjälpmedel i samband med arbete

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Arbetsgivaren har ansvar för att arbetsmiljön är anpassad till de anställdas förutsättningar och behov.

Om en utrustning eller anpassning av arbetsplatsen inte kan anses ligga inom arbetsgivarens ansvar för att erbjuda en god arbetsmiljö enligt Arbetsmiljölagen kan Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen ge bidrag.

Försäkringskassan

Försäkringskassorna svarar för arbetshjälpmedel eller anpassning som behövs för att en person med funktionsnedsättning skall kunna fortsätta en anställning.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen (Arbetsmarknadsverket) svarar för arbetshjälpmedel eller anpassning som behövs för att en arbetslös person med funktionsnedsättning skall kunna få och utföra arbete.

Försäkringskassan och arbetsförmedlingen anlitar ofta rehabiliterings- och hjälpmedelsverksamheter i dessa frågor.