Hjälpmedel för kommunikation och information

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Här ingår hjälpmedel för att se, höra, läsa, skriva, telefonera, signalera och alarmera.

För ansvarfördelning mellan landsting, kommun och andra, se avsnitt "Hjälpmedel i olika situationer".