Förteckning och riktlinjer

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Produkter som kan förskrivas som personliga hjälpmedel finns upptagna i en förteckning och för vissa hjälpmedel finns även riktlinjer.

Förteckning och riktlinjer har som utgångspunkt lagstiftning samt hjälpmedelspolicy och grundläggande synsätt i Landstinget Dalarna.

Dokumenten är ordnade efter den internationella ISO-klassificeringen av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar.

Obs! Produkter för fritidsaktiviteter ligger utanför hälso- och sjukvårdens ansvar och betalas av den enskilde.