Hjälpmedelsanvändares ansvar

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Hjälpmedel förskrivs till en namngiven hjälpmedelsanvändare som ett lån med nyttjanderätt.

Ansvar

Hjälpmedelsanvändare (i förekommande fall god man/förmyndare) ansvarar för hjälpmedlet under lånetiden.

När hjälpmedel förskrivs till barn är vårdnadshavaren ansvarig.

Vid förskrivning av personliga hjälpmedel undertecknar hjälpmedelsanvändare ett låneavtal där hjälpmedelsanvändares ansvar framgår.


Hjälpmedelsanvändares ansvar är att:

  • Använda hjälpmedlet på det sätt hen fått information om.
  • Inte låna ut, sälja eller på annat sätt göra sig av med hjälpmedlet.
  • Inte ta med hjälpmedlet om hen flyttar från Dalarna.
  • Kontakta hälso- och sjukvården i landsting eller kommun om hjälpmedlet inte fungerar.
  • Själv ansvara för sitt försäkringsskydd.
  • Sköta hjälpmedlet så att det inte slits mer än normalt.
  • Vara rädd om hjälpmedlet så att det inte tappas bort, stjäls eller försvinner på annat sätt.
  • Själv eller genom ombud lämna tillbaka rent hjälpmedel till enheten, efter lånetidens slut, om hen inte längre behöver hjälpmedlet eller när långivaren ber om återlämning. Hjälpmedel som inte lämnas åter efter anmodan kan hen bli skyldig att ersätta.