Information och utbildning till närstående och personal

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Förskrivarens ansvar för information

Informationen om hjälpmedlet och dess användning som ges till patienten/ brukaren alternativt närstående skall vara tydlig och begriplig. Informationen bör lämnas både i skriftlig och muntlig form och vara anpassad till patientens/ brukarens förutsättningar. Det är viktigt att försäkra sig om att den givna informationen har blivit förstådd.

I förekommande fall skall även personal i patientens/ brukarens omgivning exempelvis skola, gruppboende eller hemtjänstpersonal informeras.

 

Arbetsgivarens ansvar för information

Förskrivarens ansvar omfattar dock inte att informera all personal som finns runt patienten/ brukaren. Förskrivaren ansvar för inträning i samband med förskrivning och för uppföljning tills hjälpmedlet är en integrerad del i vardagen. Sedan är det arbetsgivaren som svarar för ytterligare information exempelvis vid inskolning av ny personal.

 

Utbildning

I de fall det krävs utbildning eller en speciell kurs för att kunna hantera ett personligt hjälpmedel finns angivelse om detta i respektive riktlinje.