Uppföljning och utvärdering

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

När patienten/ brukaren har använt sitt hjälpmedel en tid behöver funktion och nytta utvärderas, undantag för hjälpmedel och situationer som kan anses som självklara och utan risk.

Vid uppföljningen bedömer förskrivaren om behovet av hjälpmedel kvarstår och tar ställning till om nya eller kompletterande åtgärder behövs. Om annan befattningshavare övertar behandlings- och därmed uppföljningsansvaret för hjälpmedlet, skall förskrivaren överrapportera all viktig information. När ett hjälpmedels funktion och nytta har följts upp och utvärderats, är ärendet avslutat.

Den enskildes situation, diagnos eller andra orsaker kan föranleda ytterligare uppföljning.