Tillbud och olycksfall

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

När hjälpmedel är involverade i tillbud skall vårdgivaren rapportera till tillverkaren och till Läkemedelsverket (LVFS 2001:8).

Vissa olyckor och tillbud skall även rapporteras till Socialstyrelsen (SOSFS 2005:28).

LD Hjälpmedels två roller vid avvikelser med hjälpmedel

Att ansvara för avvikelser med utförda tjänster, som utförts av egen personal eller av LD Hjälpmedel anlitad underleverantör, samt för hjälpmedel som förskrivits av LD Hjälpmedels personal.

Att vara support till verksamheter inom Landstinget och Dalarnas kommuner och vid behov ingå i dessa verksamheters analysteam när det gäller avvikelser med hjälpmedel som kan ha orsakat eller varit del i orsaken i en negativ händelse. I dessa fall "ägs" avvikelsen av Landstinget och Dalarnas kommuner. Medverkan i analysteam regleras i avtal mellan LD Hjälpmedel och respektive part.

 

Synergi

Avvikelser och förbättringsförslag rapporteras i ett webbaserat IT-stöd som heter Synergi. För att få tillgång till Synergi krävs att respektive verksamhet har en rutin för avvikelsehantering. Information om Synergi finns på LD-intranät.