Överklagan

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Hälso- och sjukvårdslagen är en skyldighetslag för landsting och kommuner, men ger inte rättigheter till den enskilde att få hjälpmedel. Beslut om hjälpmedel kan inte överklagas till domstol.

Om patienten/ brukaren inte är nöjd skall hon eller han i första hand vända sig till förskrivaren eller till förskrivarens närmaste chef. Om patienten/ brukaren har synpunkter på insatsen, kan hon eller han även vända sig till Patientnämnden i Dalarna.