Byte av hjälpmedel

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Byte av ett fungerande hjälpmedel kan endast ske om patientens/ brukarens behov av hjälpmedel har förändrats.

Skäl för byte av hjälpmedel

Något av följande skäl skall föreligga:

  • Medicinska skäl
  • Patienten/ brukaren får väsentligt ökad självständighet och/ eller delaktighet i det dagliga livets aktiviteter.

Det är förskrivaren som bedömer om hjälpmedlet skall bytas ut.