Patientens/brukarens ansvar

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Hjälpmedel förskrivs till en namngiven patient/brukare som ett lån med nyttjanderätt.

Ansvar

Patient/brukare (i förekommande fall god man/förmyndare) ansvarar för hjälpmedlet under lånetiden.

När hjälpmedel förskrivs till barn är vårdnadshavaren ansvarig.

Vid förskrivning av personliga hjälpmedel undertecknar patienten/ brukaren en låneavtal där patientens/ brukarens ansvar framgår.

Patientens/ brukarens ansvar är att:

  • Använda hjälpmedlet på det sätt hen fått information om 
  • Inte låna ut, sälja eller på annat sätt göra sig av med hjälpmedlet
  • Inte ta med hjälpmedlet om hen flyttar från Dalarna
  • Kontakta hälso- och sjukvården i landsting eller kommun om hjälpmedlet inte fungerar
  • Själv ansvara för sitt försäkringsskydd
  • Själv eller genom ombud lämna tillbaka rent hjälpmedel till enheten, efter lånetidens slut, om hen inte längre behöver hjälpmedlet eller när långivaren ber om återlämning
  • Sköta hjälpmedlet så att det inte slits mer än normalt
  • Vara rädd om hjälpmedlet så att det inte tappas bort, stjäls eller försvinner på annat sätt

Hjälpmedel som inte lämnas åter efter anmodan kan hen bli skyldig att ersätta