Begreppet hjälpmedel

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Definition

Begreppet hjälpmedel finns inte definierat i lag eller annan författning. Av propositionen 1992/93:159 "Förarbete till handikappreformen" framgår bland annat att med hjälpmedel för den dagliga livsföringen, menas de hjälpmedel som behövs för att personen själv eller med hjälp av någon annan ska kunna:

 • Delta i normala fritids- och rekreationsaktiviteter
 • Fungera i hemmet och närmiljö
 • Förflytta sig
 • Gå i skolan
 • Hjälpmedel för vård och behandling (hjälpmedel som kompenserar förlust av kroppsdel eller en kroppsfunktion eller som kan behövas efter en medicinsk behandlingsinsats)
 • Kommunicera med omvärlden
 • Orientera sig
 • Sköta vardagslivets rutiner i hemmet
 • Tillgodose grundläggande personliga behov (att klä sig, äta, sköta sin personliga hygien med mera)

 

Personliga hjälpmedel

I Landstinget Dalarna utmärks produkter som kan förskrivas som personliga hjälpmedel av att:

 • Det krävs hälso- och sjukvårdspersonal för behovsbedömning och utprovning
 • Det finns evidens eller goda erfarenheter som påvisar att produkten ger goda medicinska effekter samt ökar delaktighet och aktivitet
 • Hjälpmedel i de flesta fall är medicintekniska produkter
 • Hjälpmedlen i huvudsak kompenserar för ett funktionshinder eller används i behandlande syfte
 • Hjälpmedlen utprovas individuellt för en namngiven patient/brukare.

Produkter som finns att köpa på öppna marknaden och som vanligen ingår i hemmiljön, betraktas inte som hjälpmedel. Det gäller även produkter som är dess motsvarighet t.ex. greppvänliga saxar.