Produkter med egenansvar

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Produkter som inte kräver hälso- och sjukvårdspersonal för behovsbedömning och utprovning, betalas av patienten/ brukaren, s.k. "egenansvar".

En egenansvarsprodukt är ett hjälpmedel som landstinget eller regionen där man bor rekommenderar men inte bekostar.

Inköpsställen Egenansvarsprodukter

LD Hjälpmedel driver tre hjälpmedelsbutiker som finns i Borlänge, Falun och Mora. 

TENS

För TENS tillämpas schablonbelopp efter avslutad behandling, enligt följande:
Om patienten/ brukaren önskar behålla stimulator efter avslutad behandlingsperiod på 3 månader, betalar patienten/ brukaren ett schablonbelopp á 1000 kr (ej moms) för stimulatorn. Stimulatorn blir patienten/ brukarens egendom.

Undantag barn och ungdom med habiliteringsinsatser där TENS kan förskrivas för fortlöpande behandling.