Produkter med egenansvar

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Produkter som inte kräver hälso- och sjukvårdspersonal för behovsbedömning och utprovning, betalas av patienten/ brukaren, s.k. "egenansvar".

Produkter som finns att köpa på öppna marknaden och som vanligen ingår i hemmiljön, betraktas inte som hjälpmedel. Det gäller även produkter som är dess motsvarighet, exempelvis greppvänliga saxar.

Prislista för egenansvarsprodukter

Prislista för produkter med egenansvar

Köpvillkor

TENS

För TENS tillämpas schablonbelopp efter avslutad behandling, enligt följande:
Om patienten/ brukaren önskar behålla stimulator efter avslutad behandlingsperiod på 3 månader, betalar patienten/ brukaren ett schablonbelopp á 1000 kr (ej moms) för stimulatorn. Stimulatorn blir patienten/ brukarens egendom.

Undantag barn och ungdom med habiliteringsinsatser där TENS kan förskrivas för fortlöpande behandling.