Beställning av tjänst

Stäng

Kontakt

Felanmälan

Borlänge

0243-49 78 70 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Kundservice

Borlänge Texttelefon 0243-49 78 51 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

För dig som är förskrivare i Dalarna kan Hjälpmedelscentralen och HjälpmedelsTeknik erbjuda följande tjänster:

  • Anpassning / specialanpassning
  • Hämtning
  • Montering / demontering
  • Reparation
  • Uppföljning
  • Utprovning
  • Utredning
  • Annan tjänst t ex användarutbildning

 

Beställning av utredning och utprovning

Beställning av utredning och utprovning görs skriftligt. Du ska då alltid bifoga underlag till blankett "Beställning LD Hjälpmedel".

Blanketter för beställning av tjänster

 

Beställning av övriga tjänster

Övriga tjänster beställer du i webSesam under arbetsorder.