Vart vänder jag mig om mitt hjälpmedel inte fungerar?

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Hjälpmedelscentral

Behandlings-, tränings-, förflyttnings-, personlig vårds-, kommunikations-, larm-, omgivningskontrolls-, kognitions-, samt medicinska behandlings-hjälpmedel.

Telefontid: måndag – torsdag, kl.08:00 – 12:00 samt 13:00 – 15:00,

                                     fredag, kl.08:30 – 12:00 samt 13:00 – 15:00.

Telefon: 0243 – 49 78 70

Texttelefon: 0243 – 49 78 51



Syncentral

Telefontid: måndag – fredag, kl.08:00 – 12:00 samt 13:00 – 14:00

Telefon: 023 – 49 27 32

 

Hörselvård

Telefontid: måndag – fredag, kl.08:00 – 14:00

Telefon: 023 – 49 21 29

Texttelefon: 023 – 299 17