Att göra det omöjliga möjligt.

LD Hjälpmedel

Vi vill ha ett samhälle för alla – tillsammans med våra kunder gör vi det omöjliga möjligt!

  • 1
  • 2
  • 3

LD Hjälpmedel

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vi tillhandahåller hjälpmedel och tjänster, vilka förbättrar tillgänglighet och delaktighet samt ger en ökad livskvalitet för personer med funktionsnedsättning.

LD Hjälpmedel bidrar till bättre hälsa, god vård, rehabilitering, habilitering och hållbarhet.

Vårt uppdrag är att till våra kunder tillhandahålla:

  • Information
  • Stöd, rådgivning och konsultation
  • Säkra och funktionella hjälpmedel
  • Utbildning

Nyheter Hjälpmedel

Kalender Hjälpmedel