Välkommen till Barn- och ungdomshabiliteringen i Borlänge

Stäng

Kontakt

Charlotte Mattsson

Avdelningschef

0243 – 49 78 09 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Flicka med hund. Läroverktyg. Flicka i lekrum. Handbollsspelare med rullstolar.

Barn- och ungdomshabiliteringen i Borlänge arbetar med barn och ungdomar i Borlänge, Säters och Gagnefs kommuner.

Det finns två arbetslag:

  • Södra arbetslaget som arbetar med Säters kommun och delar av Borlänge
  • Norra arbetslaget som arbetar med Gagnefs kommun och delar av Borlänge

Habiliteringen i Borlänge
Tfn 0243-49 78 00
Fax 0243-49 72 67
e-post: habiliteringen.borlange@ltdalarna.se