Välkommen till Barn- och ungdomshabiliteringen i Avesta

Stäng

Kontakt

Annelie Pihlgren

Avdelningschef

0226 – 49 60 26 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Flicka med hund. Läroverktyg. Flicka i lekrum. Handbollsspelare med rullstolar.

Barn- och ungdomshabiliteringen i Avesta arbetar med barn och ungdomar i Avesta och Hedemoras kommuner.

Habiliteringen i Avesta
Tfn 0226-49 60 45 fr o m 11 juni
Fax 0226-49 60 35
e-post: habiliteringen.avesta@ltdalarna.se