Habiliteringsstödet ska bidra till fungerande vardagsliv, god livskvalitet och delaktighet i samhället.

 • 1

Habiliteringen

Stäng

Kontakt

Cecilia Björklund

Verksamhetschef

023-49 03 30 habiliteringen.dalarna@ltdalarna.se

Vakant

Bitr verksamhetschef/utvecklingsledare

habiliteringen.dalarna@ltdalarna.se

Ulla Proos

Klinikassistent

023 – 49 05 11 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarnas Habilitering erbjuder stöd, utbildning, råd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning och deras närstående.

Stödet ska bidra till fungerande vardagsliv, god livskvalitet och delaktighet i samhället. Habiliteringen i Dalarna är en länsövergripande specialistresurs som finns på fem orter i länet.

Länk till informationsfilmer om habiliteringen

Länk till Informationsfilmer om habiliteringen

Barn- och ungdomshabiliteringen är till för barn och ungdomar under 18 år som har:

 • sen allmän utveckling (psykiskt eller motoriskt)
 • rörelsehinder
 • intellektuell funktionsnedsättning
 • autismspektrumtillstånd (före 6 års ålder)
 • hjärnskada förvärvad före 16 års ålder och som medför bestående funktionsnedsättning

Vuxenhabiliteringen är till för personer över 18 år som har en medfödd eller tidigt förvärvad skada som medför:

 • intellektuell funktionsnedsättning
 • rörelsehinder
 • hjärnskada förvärvad före 16 års ålder och som medför bestående funktionsnedsättning
 • andra omfattande funktionsnedsättningar

Dessutom personer med begåvningsnedsättning till följd av förvärvad hjärnskada i vuxen ålder (endast insatsen Råd & Stöd enl LSS)

Läs mer om habiliteringens uppdrag

Nyheter Habiliteringen

 • Informationsfilmer om habiliteringen

  Habiliteringen i Dalarna har gjort informationsfilmer om vad habiliteringen är, vad som händer, hur man får kontakt och vilka som arbetar på habiliteringen.

 • Inställt bad/vattenlek i Ludvika

  Bad / vattenlek i sporthallen Ludvika, söndag 24 september kl 13.00-14.00 är inställt p g a tävling.

 • Nytt telefonnummer till sjuksköterskorna

  Fr o m 1 juni 2017 kan du nå Habiliteringens sjuksköterskor via telefonnummer 010-249 90 75.

 • e-utbildning

  Vi har under fliken kurser/utbildning/fritid lagt in en ny rubrik; e-utbildning. Där kommer vi att lägga in länkar till webbkurser/utbildningar.

 • 2017 års kurskatalog

  Nu har vi lagt ut 2017 års kurskatalog och kurskalendarium . Uppdateras kontinuerligt.

RSS