Habiliteringsstödet ska bidra till fungerande vardagsliv, god livskvalitet och delaktighet i samhället.

  • 1

Habiliteringen

Stäng

Kontakt

Cecilia Björklund

Verksamhetschef

023-49 03 30 habiliteringen.dalarna@ltdalarna.se

Katja Glav

Bitr verksamhetschef/utvecklingsledare

023-49 05 22 habiliteringen.dalarna@ltdalarna.se

Ulla Proos

Klinikassistent

023 – 49 05 11 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarnas Habilitering erbjuder stöd, utbildning, råd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning och deras närstående.

Stödet ska bidra till fungerande vardagsliv, god livskvalitet och delaktighet i samhället. Habiliteringen i Dalarna är en länsövergripande specialistresurs som finns på fem orter i länet.

Länk till informationsfilmer om habiliteringen

Länk till Informationsfilmer om habiliteringen

Barn- och ungdomshabiliteringen är till för barn och ungdomar under 18 år som har:

  • sen allmän utveckling (psykiskt eller motoriskt)
  • rörelsehinder
  • intellektuell funktionsnedsättning
  • autismspektrumtillstånd (före 6 års ålder)
  • hjärnskada förvärvad före 16 års ålder och som medför bestående funktionsnedsättning

Vuxenhabiliteringen är till för personer över 18 år som har en medfödd eller tidigt förvärvad skada som medför:

  • intellektuell funktionsnedsättning
  • rörelsehinder
  • hjärnskada förvärvad före 16 års ålder och som medför bestående funktionsnedsättning
  • andra omfattande funktionsnedsättningar

Dessutom personer med begåvningsnedsättning till följd av förvärvad hjärnskada i vuxen ålder (endast insatsen Råd & Stöd enl LSS)

Läs mer om habiliteringens uppdrag

Nyheter Habiliteringen

RSS