Pensionärsrådet

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
En grupp glada äldre människor.

Landstingets Pensionärsråd - LPR - är en samverkans- och kontaktkanal mellan pensionärsorganisationerna i länet , Landstinget Dalarna och Region Dalarna, i frågor som rör pensionärer.

Landstingets Pensionärsråd ska verka för att äldres frågor och synpunkter beaktas i alla nämnder och förvaltningar.

I Landstingets Pensionärsråd ska sakkunskap från pensionärsorganisationerna tas tillvara och förmedlas till landstingets och kommunernas olika nämnder för att ge kunskap om de äldres behov och synpunkter.

Organisation

Landstingets Pensionärsråd består av 12 ledamöter. Ledamöterna är tre förtroendevalda från Landstinget Dalarna, en från Region Dalarna och åtta representanter från pensionärsorganisationerna i länet.

Det finns idag fem olika pensionärsorganisationer som har representation i Landstingets Pensionärsråd.

Ordförande är landstingsråd Elin Norén. Föredragande är tjänsteman sakkunnig funktionshinderfrågor.

Landstingets Pensionärsråd sammanträder minst fyra gånger per år.

Exempel på ärenden

Här följer några exempel på ärenden som tas upp i Landstingets Pensionärsråd:

  • Hälso- och sjukvårdens organisation, arbetssätt och tillgänglighet
  • Hjälpmedel
  • Kommunikationer
  • Budgetfrågor
  • Prioriteringar

Landstingets Pensionärsråd är också remissinstans i frågor som rör äldre/ pensionärer.