Bidragsgivning

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna ger olika former av ekonomiskt stöd till länets handikapprörelse.

Lönebidrag ges till personer med funktionsnedsättning anställda inom funktionshinderrörelsen.

Hyresbidrag ges till gemensamma lokaler i Borlänge för länsföreningar.

Bidrag ges till funktionshindrade barns och ungdomars rekreations och lägerverksamhet.

Kultur och Bildningsförvaltningen har från verksamhetsåret 2017 ansvar för organisationsbidrag till ideella och idéburna organisationer. Organisationsbidrag till föreningar inom funktionshinderrörelsen har nu överförts till Kultur och Bildningsförvaltningen.