Funktionshinderfrågor

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Händer som känner på blindskrift. Man som hör dåligt, sätter handen bakom örat.Närbild av hjulet på en rullstol.

Landstinget Dalarna utgår från att funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär. Det kan vara svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet, kunna vara delaktig i arbetsliv, sociala relationer fritids- och kultur aktiviteter utbildning eller demokratiska processer. Funktionsnedsättningar betraktas som en naturlig och oundviklig variation hos en befolkning . Personer är inte funktionshindrade det uppstår i mötet mellan personen med funktionsnedsättning och omgivande miljö.

Landstinget Dalarna ska vara ett föredöme i arbetet med att underlätta för personer med funktionshinder att leva på samma villkor som andra.

Vård på lika villkor, närhet och tillgänglighet har särskild betydelse för personer med funktionsnedsättning.