Psykiatri

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Psykiatrin i Dalarna erbjuder psykiatrisk hjälp och vård till dem som lider av eller riskerar att utveckla psykisk sjukdom.

Psykiatrin är indelad i tre verksamhetsområden:

  • Barn- och ungdomspsykiatri
  • Vuxenpsykiatri
  • Rättspsykiatri

Vårdenheter för psykisk omvårdnad finns under vuxenpsykiatri.