Palliativa rådet

Stäng

Kontakt

Karl Henrik Eriksson

Sjuksköterska, Specialiserad palliativ vård

Ordförande i Palliativa rådet 023-49 00 00 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Palliativa rådet i Dalarna är ett forum där representanter från olika delar av vården finns representerade. Rådet har till uppgift att bland annat främja samarbetet mellan olika vårdgivare och bidra till ökad kunskap om palliativ vård.

Uppdrag för Palliativa Rådet

  • Verka för en god palliativ vård för alla i länet; oavsett diagnos/vårdform/bostadsort.
  • Utveckla samarbetet mellan alla vårdgivare/aktörer i länet.
  • Inventera, föreslå och medverka vid utbildningar på alla nivåer.