Palliativa rådet

Stäng

Kontakt

Gunilla Lundquist

Överläkare Specialiserad palliativ vård

Ordförande i Palliativa rådet 0240-49 51 99 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Palliativa rådet i Dalarna är ett forum där representanter från olika delar av vården finns representerade. Rådet har till uppgift att bland annat främja samarbetet mellan olika vårdgivare och bidra till ökad kunskap om palliativ vård.

Uppdrag för Palliativa Rådet

  • Verka för en god palliativ vård för alla i länet; oavsett diagnos/vårdform/bostadsort.
  • Utveckla samarbetet mellan alla vårdgivare/aktörer i länet.
  • Inventera, föreslå och medverka vid utbildningar på alla nivåer.

Länsdag palliativ vård

Palliativa rådet anordnar torsdag den 19 maj 2016 en länsdag som riktar sig till dig som är anställd inom kommun och landsting. Temat är "Kulturmöten inom palliativ vård". 
Program och anmälan

Plats: Teknikdalen, Borlänge