Riskbruk, missbruk och beroende

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Bord med många tomma vinflaskor på, människa skymtar i bakgrunden.

Har du problem med alkohol och/eller andra droger och önskar hjälp, eller är du en anhörig som önskar stöd?

De femton kommunerna i Dalarna bedriver tillsammans med landstingets primärvård och vuxenpsykiatri ett långsiktigt utvecklingsarbete av missbruks- och beroendevården i länet. Samarbetet innebär att den som är beroende av eller har problem med alkohol, droger eller läkemedel ska erbjudas hjälp och stöd genom samordnade insatser.

Även den som är anhörig till person med missbruks- beroendeproblematik kan erbjudas hjälp och stöd. Kommunerna erbjuder stöd riktat till barn och ungdomar som lever i familjer där det förekommer missbruk. Stödet är en förebyggande insats och kan ske i grupp eller enskilt. Kontakta socialtjänsten i din hemkommun för vidare information.