Hitta rätt i vården

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Patient och läkare samtalar i mottagningsrum.

Vart vänder jag mig när jag eller någon närstående blir sjuk eller skadad?

1. Besök 1177.se

När du eller någon närstående blir sjuk kan du besöka 1177 Vårdguiden på webben (www.1177.se) för att få råd om vård.

2. Ring 1177

Om du vill prata med någon kan du ringa 1177 Vårdguiden på telefon (tfn 1177) för att får råd av en sjuksköterska. 1177 Vårdguiden har öppet dygnet runt och hjälper till att hänvisa dig vidare till rätt vårdinrättning.

3. Kontakta din vårdcentral

Om du behöver råd under dagtid på vardagar kan du också ringa din vårdcentral. Distriktsläkaren eller vårdpersonal tar hand om de vanligaste hälsoproblemen, hänvisar och remitterar vid behov vidare till annan specialistvård.

4. Akutmottagningen

När du behöver akut läkarvård ring 1177 Vårdguiden på telefon (tfn 1177) eller din vårdcentral innan du åker till Akutmottagningen. Akutmottagningen har öppet alla dagar dygnet runt.

Vid akuta brådskande sjukdomsfall där du behöver omedelbar hjälp ska du alltid ringa 112!

5. Vid nödsituation eller giftinformation

Ring 112