Personcentrerad vård

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Personcentrerad vård handlar om att byta perspektiv - från patienten i centrum till personen som medskapare eller medaktör. För att möta samhällets utmaningar inom hälso- och sjukvården finns starka skäl att utveckla en mer personcentrerad vård.

I landstingsplanen finns en politisk viljeinriktning för en mer personcentrerad vård som också är uttalad av landstingsrådet för hälso- och sjukvård.

Personcentrerad vård bygger på ett partnerskap mellan hälso- och sjukvårdens professionella medarbetare och patienten som person. Personcentrerad vård innebär att ge personen bästa möjliga förutsättningar att göra val i relation till sin hälsa, men också att göra de val han eller hon önskar.

Praktisk tillämpning av personcentrerad vård innebär ett arbetssätt med till synes små förändringar i sättet att lyssna, bemöta, komma överens om med patienter och kollegor eller andra verksamheter, men har en stor betydelse för hela vårdprocessens utfall.