Hälso- och sjukvårdsbarometern

Stäng

Kontakt

Leo Musikka

Utredare

023-49 01 72, 070-282 94 51 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som visar hur människor lokalt och i Sverige uppfattar hälso- och sjukvården. Målet med Hälso- och sjukvårdsbarometern är att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och närstående.

Hälso- och sjukvårdsbarometern har utvecklats uti­från den tidigare Vårdbarometern och har från och med undersökningsår 2016 ett nytt upplägg med en mixad datainsamlings­metod. Syftet med förändringen är att få ett mer modernt insamlingssätt som bidrar till att få bättre representativitet i olika befolkningsgrupper. Ett flertal metodmässiga för­ändringar har medfört att resultatjämförelser med tidigare års Vårdbarometern inte genomförs.

Läs mer om Hälso- och sjukvårdsbarometern
https://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/vardbarometern.758.html

Resultaten publiceras på webbplatsen Vården i siffror https://vardenisiffror.se/report/57359672eeb4f208aca185ea