Värdeflödesanalys

Stäng

Kontakt

Helena de la Cour

Projektledare

070-227 62 68 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

När man gör en värdeflödesanalys kartlägger man en process från början till slut.

Under tre heldagar i september och oktober 2012 genomfördes en värdeflödesanalys på strokeprocessen. Närmare 45 personer, både från kommun och landsting, var med och gick i strokepatientens fotspår.

Dagarna resulterade i många idéer och förslag till förbättringsområden för att underlätta för strokepatienten i vården. Många ville vara med i förbättringsarbetet och i november startade vi upp med Genombrottsmetoden i det första (av fem) lärandeseminarier. Förbättringsarbetet kommer att pågå under hela vintern och våren 2012/13.