Referensgrupp

Stäng

Kontakt

Helena de la Cour

Projektledare

070-227 62 68 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Referensgruppen finns till för att säkerställa att olika intressenter och experter får möjlighet att påverka projektet samt ger möjlighet till en god förankring av arbetet.

Uppgift

 • Rådgivande funktion
 • Ge synpunkter på användbarheten i verksamheten
 • Bedöma helhet och lätthet att förstå
 • Informationskanal för projektets arbete och resultat
 • Följa och stödja projektet
 • Underlätta informationen och kontakterna mellan processorganisationen och övriga intressenter

18 personer från hela Dalarna, både landsting och kommun är medlemmar i StrokePrios referensgrupp. Den består av läkare, sjuksköterskor, logoped, arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator, undersköterska, chefer, MAS, patientförening m.m.

Referensgruppen består av:

 • Lena Olai, Äldrestrateg, Region Dalarna och lektor
 • Agneta Frieberg, vårdenhetschef, Avd. 29, Falu Lasarett
 • Cecilia Dahlén, läkare, Strokeuppföljningsteamet, Falu Lasarett
 • Joakim Hambréus, överläkare, Medicinkliniken, Falu lasarett
 • Else-Marie Larsson, sjuksköterska och sektionsledare, Strokeenheten, Avesta Lasarett
 • Ida Bergh, logoped, Falu Lasarett
 • Majvor Johansson, avdelningschef, Strokeenheten, Mora Lasarett
 • Angelica Helander/Jerrica Öhrn, sjukgymnast, Strokeenheten, Avesta Lasarett
 • Tina Persson, strokesjuksköterska, Ludvika Lasarett
 • Marita Björkman, bitr. avdelningsföreståndare, Strokeuppföljningsteamet, Borlänge Sjukhus
 • Anette Bylund, arbetsterapeut, Strokeuppföljningsteamet, Falu Lasarett
 • Karin Bäcklund, undersköterska, avd 29, Falu Lasarett
 • Maria Englund, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Vansbro Kommun
 • Eva Engström-Lindevall, ordförande Strokeföreningen, sjuksköterska, Borlänge kommun
 • Jonas Eriksson, kurator, avd 29, Falu Lasarett
 • Carin Hedlund, strokesjuksköterska, Strokeuppföljningsteamet, Falu Lasarett
 • Jörg Teichert, Överläkare, Strokeenheten, Mora Lasarett
 • Marcus Bladfält, Distriktsläkare, Vårdcentral Malung