StrokePrio

Stäng

Kontakt

Helena de la Cour

Projektledare

070-227 62 68 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

I Sverige insjuknar ca 30 000 personer per år av stroke varav 1000 av dessa personer i Dalarna. Landstinget Dalarna bedriver en väl etablerad strokesjukvård med mycket kunnig personal på våra strokeenheter runt om i länet.

Logotyp för StrokePrio-projektetSyftet med StrokePrio är att stödja verksamheter och ledning i att säkerställa bästa tänkbara kvalitet på strokevården i länet och att minska dödligheten samt att optimera varje strokedrabbad persons rehabiliteringspotential enligt de nationella riktlinjerna för strokesjukvård.

Projektarbetet ska genomföras i flera steg under en två års period och det första steget har varit att bilda en referensgrupp med strokekunniga personer från både kommun, landsting och patientföreningar. Nu har vi avklarat väldigt lyckade inspiration och informationsföreläsningar samt kartläggning av strokeprocessen för patienten genom värdeflödesanalys.

Genombrott (förbättringsarbete) startade i november under ett lärandeseminarium. Fem team från hela Dalarna, landsting, kommun och patientförening kommer att arbeta aktivt med förbättringsarbeten till och med maj 2013.

För mer information kontakta Helena De La Cour, projektledare
helena.delacour@ltdalarna.se

Patientprocessorienterat utvecklingsarbete

Förvaltningschefen för Hälso- och sjukvård Dalarna (Karin Stikå Mjöberg) beslutade 2011-09-13 om ett pilotprojekt för att processutveckla två av hälso- och sjukvårdens kärnprocesser, stroke och diabetes (Dnr LD11/02564).

Uppdraget innebär att arbeta med tydligt patientfokus och att föra ut Socialstyrelsens Nationella riktlinjer så att de når ut till varje vårdenhet med syfte att uppnå en likvärdig vård för patienten oavsett var i organisationen han eller hon befinner sig.

Den medicinska enhetens avdelning för kunskapsstyrning i den centrala förvaltningen har fått uppdraget att verkställa beslutet. De nationella riktlinjerna för strokesjukvård 2009 och diabetesvård 2010 samt Socialstyrelsens nationella uppföljning av dessa 2011 utgör grunden för målsättningen för de två projekten. De utsedda projektledarna kommer att arbeta 50 % under två års tid. Anna Garmo ansvarar för Diabetesprocessen, DIA1LÅG, och Helena De La Cour för Strokeprocessen, StrokePrio.

Fråga

Skicka din fråga till projektet. Fält markerade med en stjärna är obligatoriska i formuläret nedan.