LUCAS - Lungcancervård i samverkan

Stäng

Kontakt

Birgitta Göthman

Projektägare

Skicka epost

Lena Matsson

Utvecklingsledare

Skicka epost

Aina Bettembourg-Grundström

Projektledare

Skicka epost

Katrin Andersson

Projektledare

023-49 20 24 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna i samverkan med Uppsala-Örebroregionen, beviljades pengar till försöksverksamheten ”Lungcancervård i samverkan – Lucas” från juni 2010 till och med 2012 års utgång.

Kriterier som skulle uppfyllas var bland annat ökat patientfokus, patienten och närstående mer aktiva i planeringen av vården och sammanhållna, utökade vårdkedjor. Försöksverksamheten skulle stimulera till nytänkande och resultatet vara spridnings- och applicerbart i andra verksamheter.

Syftet med projektet var att identifiera och genomföra förbättringar i lungcancerprocessen så att patient och närstående upplever en mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård i enlighet med nationella riktlinjer.

Målet är att Landstinget Dalarna ska ha en väl fungerande och patientfokuserad lungcancerprocess och nationella riktlinjer för lungcancervård ska vara implementerade utifrån landstingsstyrelsens uppdragsbeskrivning.