Referensgrupp

Stäng

Kontakt

Anna Garmo

Projektledare

070-227 60 64 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Referensgruppen finns till för att säkerställa att olika intressenter och experter får möjlighet att påverka projektet samt ger möjlighet till en god förankring av arbetet.

Uppgift

  • Rådgivande funktion
  • Ge synpunkter på användbarheten i verksamheten
  • Bedöma helhet och lätthet att förstå
  • Informationskanal för projektets arbete och resultat
  • Följa och stödja projektet
  • Underlätta informationen och kontakterna mellan processorganisationen och övriga intressenter

Referensgruppen består av:

Peter Hallgren, Läkare/endokrinolog
Gunnar Svärd, distriktsläkare
Monika Aronsson, diabetessjuksköterska
Kristina Ehrling, diabetessjuksköterska
Monika Hedquist, diabetessjuksköterska
Eva Lindström, fotterapeut
Pia Wahrén, diabetessjuksköterska kommun
Janeth Leksell , lektor, Högskolan Dalarna
Marie-Kristine Gustafsson, dietist
Ann-Sofie Larsson, representant för patientföreningen
Cecilia Endrell, farmaceut
Åsa Liss, kurator
Lena Mattsson, utvecklingsledare
Birgitta Göthman, utvecklingsledare
Dagmar Alm, distriktsläkare
Anna Garmo, projektledare