Förbättringsarbete med Genombrottsmetoden

Stäng

Kontakt

Anna Garmo

Projektledare

070-227 60 64 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Efter värdeflödesanalysen prioriterades vissa förbättringsområden och förbättringsteam organiserades. Lärandeseminarium 1 hölls 6-7 november 2012 och teamen koncentrerade sig på att specifiera mål och hur man skulle göra inledande mätningar i sin egen verksamhet. Under hela våren 2013 kommer teamen att arbeta med test i liten skala och utvärderingar av dessa för att få den bästa lösningen. I maj kommer vi att avsluta Genombrott med Lärandeseminarium 5.