Så här arbetar vi - Projektet Bättre psykosvård

Stäng

Kontakt

Barbro Henriksson

Processledare

0243-49 70 66, 072-552 95 86 Skicka epost

Britt Eriksson

Processledare

070-654 23 60 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Nulägesenkät

Våren 2012 skickades en enkät ut till enheter som bedriver psykosvård i Sverige. Det här gjordes för att få en bild över hur man arbetar med de nationella riktlinjerna och vilken typ av hjälp eller stöd som önskas i arbetet med att implementera dessa.

Processledare

Varje landsting i Sverige har blivit tilldelad en regional processledare. Processledarens roll är att stödja enheterna i landet med att införa riktlinjerna.

Nå ut till patienterna

Utan medverkan från patienterna är dte svårt att förbättra vården. I projektet arbetar en brukarexpert, som har kontakt med de olika brukarföreningarna i landet. Olika typer av informationsmöten anordnas också med brukarna. Genom att skapa en dialog på det här sättet hoppas projektet kunna hjälpa enheterna att på bästa sätt tillämpa riktlinjerna så förbättringarna kan nå ut till patienterna.

Kvalitetsregistrering

Projektet informerar om kvalitetsregistren PsykosR och Kvalitetsstjärnan, samt uppmuntrar vårdgivande enheter att anväda sig av dessa register.